دوره آموزشی SANS SEC660


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC660(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)0رایگانحضوری

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره PWK یا تست نفوذ با کالیمهندس تیمورییکشنبه ها و سه شنبه ها 19 الی 21۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۹:۰۰:۰۰301,000,000آنلاین
برگزار شددوره CEH v10 | هک قانونمندمهندس طاهریپنج شنبه ها و جمعه ها 14 الی 18۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۴:۰۰:۰۰401,200,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی Fortigate NSE4مهندس چراغیپنج شنبه ها 17 الی 20۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۷:۰۰:۰۰361,400,000آنلاین
برگزار شددوره آموزشی Security+مهندس قهروددوشنبه ها و جمعه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۰:۰۰30800,000آنلاین
ثبت نامدوره تست نفوذ وب | Sans 542مهندس زنجانیپنج شنبه ها و جمعه ها 17 الی 19۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۷:۰۰:۰۰401,500,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator)مهندس عبدیپنج شنبه ها و جمعه ها 15 الی 19۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۵:۰۰:۰۰401,500,000آنلاین