دوره آموزشی SANS SEC617


زمان تقریبی مطالعه ۶ دقیقه

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
دوره آموزشی PWK (تست نفوذ با کالی)مهندس کریمی98/11/28 301,350,000دوره حضوریثبت نام
دوره آموزشی CEHمهندس کریمی98/11/24 401,300,000دوره حضوریثبت نام
دوره آموزشی Security+مهندس قهرود98/11/27یکشنبه و سه‌شنبه <hr> 17:00 الی 20:0030700,000دوره حضوریثبت نام