دوره آموزشی SANS SEC573


زمان تقریبی مطالعه ۶ دقیقه

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی PWK (تست نفوذ با کالی)مهندس تیمورییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۱۲30650,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی CEHمهندس طاهریپنج شنبه ها و جمعه ها 15 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۰۲40750,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی Security+مهندس قهروددوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 20۱۳۹۹/۰۴/۳۰30800,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC542 مهندس زنجانیپنج شنبه ها و جمعه ها 17 الی 19۱۳۹۹/۰۴/۲۷40750,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی CISSP مهندس وزیریدوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۴/۳۰801,400,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SSCPمهندس وزیرییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۴/۲۹40700,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی OWASP Web Applicationمهندس منصفسه شنبه های 20 الی 22۱۳۹۹/۰۴/۳۱40900,000آنلاین