دوره آموزشی SANS SEC504


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC504(تنظیم نشده)0رایگانحضوری
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره PWK یا تست نفوذ با کالیمهندس تیمورییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۰:۰۰301,000,000آنلاین
ثبت نامدوره CEH - دوره مقدماتی تست نفوذمهندس طاهریپنج شنبه ها و جمعه ها 14 الی 18۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۸:۰۰:۰۰401,200,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی Security+مهندس قهروددوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۰:۰۰30800,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC542 مهندس زنجانیپنج شنبه ها و جمعه ها 17 الی 19۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۱۷:۰۰:۰۰40750,000آنلاین
برگزار شددوره آموزشی CISSP مهندس وزیریدوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۰:۰۰801,400,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SSCPمهندس وزیرییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۸:۰۰:۰۰401,100,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی OWASP Web Applicationمهندس منصفسه شنبه های 20 الی 22۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۲۰:۰۰:۰۰401,400,000آنلاین