دوره آموزشی LPT و تست نفوذ


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی LPT و تست نفوذ(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)0رایگانحضوری

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره PWK یا تست نفوذ با کالیمهندس تیمورییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۰:۰۰301,000,000آنلاین
ثبت نامدوره CEH - دوره مقدماتی تست نفوذمهندس طاهریپنج شنبه ها و جمعه ها 14 الی 18۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۸:۰۰:۰۰401,200,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی Security+مهندس قهروددوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۰:۰۰30800,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC542 مهندس زنجانیپنج شنبه ها و جمعه ها 17 الی 19۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۱۷:۰۰:۰۰40750,000آنلاین
برگزار شددوره آموزشی CISSP مهندس وزیریدوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۰:۰۰801,400,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SSCPمهندس وزیرییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۸:۰۰:۰۰401,100,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی OWASP Web Applicationمهندس منصفسه شنبه های 20 الی 22۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۲۰:۰۰:۰۰401,400,000آنلاین