دوره آموزشی ISMS


زمان تقریبی مطالعه ۵ دقیقه
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی PWK (تست نفوذ با کالی)مهندس تیمورییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۱۲30650,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی CEHمهندس طاهریپنج شنبه ها و جمعه ها 15 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۰۲40750,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی Security+مهندس قهروددوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 20۱۳۹۹/۰۴/۳۰30800,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SANS SEC542 مهندس زنجانیپنج شنبه ها و جمعه ها 17 الی 19۱۳۹۹/۰۴/۲۷40750,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی CISSP مهندس وزیریدوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۴/۳۰801,400,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی SSCPمهندس وزیرییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۴/۲۹40700,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی OWASP Web Applicationمهندس منصفسه شنبه های 20 الی 22۱۳۹۹/۰۴/۳۱40900,000آنلاین