دوره آموزشی CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator)


زمان تقریبی مطالعه ۵ دقیقه

دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
دوره آموزشی PWK (تست نفوذ با کالی)مهندس تیمورییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۰۵30650,000آنلاینثبت نام
دوره آموزشی CEHمهندس طاهریپنج شنبه ها و جمعه ها 15 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۰۲40750,000آنلاینثبت نام
دوره آموزشی Security+مهندس قهروددوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 20۱۳۹۹/۰۴/۳۰30600,000آنلاینثبت نام
دوره آموزشی SANS SEC542 مهندس زنجانیپنج شنبه ها و جمعه ها 17 الی 19۱۳۹۹/۰۴/۲۷40750,000آنلاینثبت نام
دوره آموزشی CISSP مهندس وزیریدوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۴/۳۰801,400,000آنلاینثبت نام
دوره آموزشی SSCPمهندس وزیرییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۴/۲۹40700,000آنلاینثبت نام
دوره آموزشی OWASP Web Applicationمهندس منصفسه شنبه های 20 الی 22۱۳۹۹/۰۴/۳۱40900,000آنلاینثبت نام