دوره آموزشی CCNA 200-301


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
برگزار شددوره آموزشی CCNA 200-301مهندس نیک‌فطرتیکشنبه ها 17 الی 19 پنج شنبه ها 15 الی 18۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۷:۰۰:۰۰501,000,000آنلاین
عنواننام مدرسزمان برگزاریشروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی CCNA 200-301مهندس نیک فطرتجمعه ها 9 الی 13۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰۱:۳۳:۵۰601,500,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی CCNA 200-301دکتر شکری زادهجمعه ها 14 الی 19۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱۴:۰۰:۰۰601,500,000آنلاین
ارائه ویدیوهای ضبط شده از کلاس های مجازی (به شرکت کنندگان دوره)
ارائه مدرک معتبر در انتهای دوره

"همه چیز درباره دوره CCNA 200-301"


دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامدوره آموزشی MickroTik MTCNA مهندس کلانتریجمعه ها 9 الی 13۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۰:۰۰24500,000آنلاین
برگزار شددوره آموزشی LPIC 1مهندس زنجانیشنبه ها و سه شنبه ها 17 الی 19۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۸:۰۰:۰۰501,100,000آنلاین
ثبت نامدوره آموزشی MCSE Core Infrastructure 2019مهندس تیمارشنبه دوشنبه چهارشنبه 17 الی 20۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۷:۰۰:۰۰2254,000,000آنلاین
ثبت نامدوره CCNP ENCORE 350-401مهندس ملائییک شنبه ها و سه شنبه ها 17 الی 20۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۷:۰۰:۰۰902,400,000آنلاین