تست نفوذ شبکه های بیسیم


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
ثبت نامتست نفوذ شبکه های بیسیم(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)1402,000حضوری

WIFI-PWKWIFI-PWKWIFI-PWKWIFI-PWKWIFI-PWKWIFI-PWK


دوره های مرتبط


عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
نتیجه‌ای یافت نشد.