شبکه

عنوان دوره روز و ساعت تاریخ شروع مدت (ساعت) نام مدرس هزینه (تومان) ثبت نام
دوره آموزشی LPIC 1 یکشنبه 15:00 الی 20:00 98/11/20 50 مهندس نیک‌فطرت 1,350,000 توضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی MCSA شنبه و دوشنبه
18:00 الی 21:00
98/11/26 150 مهندس اسحاقی 2,200,000 توضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی CCNA Routing and Switching سه‌شنبه و چهارشنبه
17:00 الی 20:00
98/11/22 60 مهندس علیزاده 1,250,000 توضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی Network+ پنج‌شنبه و جمعه
10:00 الی 18:00
98/11/17 16 مهندس علیزاده 200,000 توضیحات دوره و ثبت نام

امنیت

عنوان دوره روز و ساعت تاریخ شروع مدت (ساعت) نام مدرس هزینه (تومان) ثبت نام
دوره آموزشی PWK (تست نفوذ با کالی) 98/11/28 30 مهندس کریمی 1,350,000 توضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی CEH 98/11/24 40 مهندس کریمی 1,300,000 توضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی Security+ یکشنبه و سه‌شنبه
17:00 الی 20:00
98/11/27 30 مهندس قهرود 700,000 توضیحات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی

عنوان دوره روز و ساعت تاریخ شروع مدت (ساعت) نام مدرس هزینه (تومان) ثبت نام
دوره آموزشی پایتون (Python) پنج‌شنبه 14:00 الی 19:00
جمعه 15:00 الی 10:00
98/11/24 50 مهندس عطایی‌فرد 1,100,000 توضیحات دوره و ثبت نام

کارگاه‌های رایگان

عنوان دوره روز و ساعت تاریخ شروع مدت (ساعت) نام مدرس هزینه (تومان) ثبت نام
وبینار رایگان نرم افزار Burp Suite سه شنبه ساعت 17 الی 19 99/01/12 2 کوشا زنجانی رایگان توضیحات دوره و ثبت نام
وبینار رایگان پایتون برای تست نفوذ 99/01/17 یکشنبه ساعت 17 الی 19 2 نیما دباغی رایگان توضیحات دوره و ثبت نام