تقویم آموزشی


شبکه

عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
دوره آموزشی LPIC 1مهندس زنجانیشنبه ها و سه شنبه ها 20 الی 22۱۳۹۹/۰۴/۲۸50700,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی CCNA 200-301مهندس نیک‌فطرتیکشنبه ها و سه شنبه ها و پنج شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۱۲601,000,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی Network+مهندس کلانتریپنج شنبه ها و جمعه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۰۲24300,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام

امنیت

عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
دوره آموزشی PWK (تست نفوذ با کالی)مهندس تیمورییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۱۲30650,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی CEHمهندس طاهریپنج شنبه ها و جمعه ها 15 الی 20۱۳۹۹/۰۵/۰۲40750,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی Security+مهندس قهروددوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 20۱۳۹۹/۰۴/۳۰30800,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی SANS SEC542 مهندس زنجانیپنج شنبه ها و جمعه ها 17 الی 19۱۳۹۹/۰۴/۲۷40750,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی CISSP مهندس وزیریدوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 18 الی 21۱۳۹۹/۰۴/۳۰801,400,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی SSCPمهندس وزیرییکشنبه ها و سه شنبه ها 18 الی 20۱۳۹۹/۰۴/۲۹40700,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام
دوره آموزشی OWASP Web Applicationمهندس منصفسه شنبه های 20 الی 22۱۳۹۹/۰۴/۳۱40900,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی

عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
دوره آموزشی پایتون (Python)مهندس عطایی‌فردیکشنبه ها و سه شنبه ها 19 الی 21۱۳۹۹/۰۴/۲۹50700,000آنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام

کارگاه‌های رایگان

عنوان دورهنام مدرسزمان برگزاریتاریخ شروعمدت زمان(ساعت)هزینه (تومان)نوع دوره
وبینار نقشه راه ورود به حوزه هک و امنیتوحید علمیسه شنبه ساعت 19۱۳۹۹/۰۴/۱۰1رایگانآنلاینبرگزار شد
وبینار رایگان حملات سازمانیمهندس قهرودچهارشنبه ساعت 20۱۳۹۹/۰۴/۱۸1رایگانآنلاینبرگزار شد
وبینار آنالیز دینامیک نرم افزارهای اندرویدی با FRIDAمهندس زنجانیپنج شنبه ساعت 20۱۳۹۹/۰۴/۱۲2رایگانآنلاینبرگزار شد
وبینار مفاهیم شبکهمهندس کلانتریجمعه ساعت 18۱۳۹۹/۰۴/۲۰1رایگانآنلاینبرگزار شد
وبینار هک اینستاگرام، کلاهبرداری یا واقعیت؟مهندس دباغیسه شنبه ساعت 20۱۳۹۹/۰۴/۲۴2رایگانآنلاینبرگزار شد
وبینار رایگان پایتون برای مهندسین شبکهمهندس نیک‌فطرتدوشنبه ساعت 21۱۳۹۹/۰۴/۳۰2رایگانآنلاینتوضیحات دوره و ثبت نام