دوره آموزشی SANS SEC503


۱۳۹۸/۱۱/۰۶ زمان تقریبی مطالعه ۴ دقیقه

ثبت نام در دوره

کد دوره عنوان دوره روز و ساعت تاریخ شروع مدت (ساعت) نام مدرس نوع دوره هزینه (تومان) ثبت نام
کد دوره  دوره آموزشی PWK (تست نفوذ با کالی) دوشنبه و چهارشنبه
16:00 الی 19:00
98/11/28 30 مهندس کریمی حضوری 1,350,000 ثبت نام
کد دوره  دوره آموزشی CEH پنج‌شنبه 14:00 الی 19:00
جمعه 9:00 الی 14:00
98/11/24 40 مهندس کریمی حضوری 1,300,000 ثبت نام
کد دوره  دوره آموزشی Security+ یکشنبه و سه‌شنبه
17:00 الی 20:00
98/11/27 30 مهندس قهرود حضوری 700,000 ثبت نام