شبکه

کد دوره عنوان دوره روز و ساعت تاریخ شروع مدت (ساعت) نام مدرس نوع دوره هزینه (تومان) ثبت نام
  دوره آموزشی LPIC 1 یکشنبه 15:00 الی 20:00 98/11/20 50 مهندس نیک‌فطرت حضوری 1,350,000 توضیحات دوره و ثبت نام
  دوره آموزشی MCSA شنبه و دوشنبه
18:00 الی 21:00
98/11/26 150 مهندس اسحاقی حضوری 2,200,000 توضیحات دوره و ثبت نام
  دوره آموزشی CCNA Routing and Switching سه‌شنبه و چهارشنبه
17:00 الی 20:00
98/11/22 60 مهندس علیزاده حضوری 1,250,000 توضیحات دوره و ثبت نام
  دوره آموزشی Network+ پنج‌شنبه و جمعه
10:00 الی 18:00
98/11/17 16 مهندس علیزاده حضوری 200,000 توضیحات دوره و ثبت نام

امنیت

کد دوره عنوان دوره روز و ساعت تاریخ شروع مدت (ساعت) نام مدرس نوع دوره هزینه (تومان) ثبت نام
  دوره آموزشی PWK (تست نفوذ با کالی) دوشنبه و چهارشنبه
16:00 الی 19:00
98/11/28 30 مهندس کریمی حضوری 1,350,000 توضیحات دوره و ثبت نام
  دوره آموزشی CEH پنج‌شنبه 14:00 الی 19:00
جمعه 9:00 الی 14:00
98/11/24 40 مهندس کریمی حضوری 1,300,000 توضیحات دوره و ثبت نام
  دوره آموزشی Security+ یکشنبه و سه‌شنبه
17:00 الی 20:00
98/11/27 30 مهندس قهرود حضوری 700,000 توضیحات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی

کد دوره عنوان دوره روز و ساعت تاریخ شروع مدت (ساعت) نام مدرس نوع دوره هزینه (تومان) ثبت نام
  دوره آموزشی پایتون (Python) پنج‌شنبه 14:00 الی 19:00
جمعه 15:00 الی 10:00
98/11/24 50 مهندس عطایی‌فرد حضوری 1,100,000 توضیحات دوره و ثبت نام

کارگاه‌های رایگان

کد دوره عنوان دوره روز و ساعت تاریخ شروع مدت (ساعت) نام مدرس نوع دوره هزینه (تومان) ثبت نام
  کارگاه آموزشی IT Roadmap پنجشنبه 10:00 الی 12:00 98/12/1 2 وحید علمی حضوری رایگان توضیحات دوره و ثبت نام